Προγραμματισμένες Επισκέψεις του Σχολείου

Για πιο έγκυρη ενημέρωση για τις Προγραμματισμένες Επισκέψεις του Σχολείου, μπορείτε να ενημερωθείτε στη συγκεκριμένη σελίδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.